Despre Localitate

Dotarea comunei din punct de vedere infrastructural este reprezentată de: alimentarea cu energie electrică 100% , apă potabilă 90% , serviciu de telefonie fixă pe 70% (în 3 sate) , cablu tv și internet prin rețeaua Romtelecom , telefonie mobilă aoperire de la toate rețelele , iluminat public realizat 100% toate străzile din localitate fiind iluminate în toata perioada anului .

Locuitorii comunei beneficiază de următorele servicii publice :

Servicul Public de Asistență Socială . În cadrul acetuia sunt angajați un număr de 20 asistenți personali pentru persoane cu handicap grav .1 Servicul este dotat cu un autoturism Dacia Logan MCV care este folosit la transportul locuitorilor cu nevoi speciale la unitățile spitalicești din județ și din afara județului . 

Prin cadrul acestui serviciu a fost accesat Programul PHARE 2004-2006 Coeziune Economică și Socială – Servicii Sociale pentru proiectul „ Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Dependente ” în cadrul căruia a fost construit un centru pentru bătrani cu 40 de locuri unde aceștia primesc îngrijire permanentă . Centrul este dotat cu cabinet medical , sala de recuperare , camere cu doua paturi si baie .

 

Serviciul Public de Alimentare cu Apă

În comuna Talpa a fost introdusă alimentarea cu apă în anul 2004 printr-un proiect realizat împreună cu eConsiliul Județean Teleorman și finanțat de Banca Mondiala în valoare de aproximativ 800 000 $ . Sistemul este compus din 2 puțuri , un bazin de colectare de 400 mc și un sistem de 52 de cișmele stradale . Totodată sa realizat și o rețea de conducte de 35 km la care 90 % din locuitorii comunei sunt racordați .


Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
. Acesta este dotat cu autospecială de stins incendii și este deservit de o echipa de interventie formată din zece persoane pregatite să intervină în situații de urgență .

Serviciul Public de Salubrizare . Functionează în localitate din anul 2004 , acesta este dotat cu un buldoescavator și un tractor cu remorca . Serviciul public deservește toata localitatea , fiind stabilită o taxa specială / gospodarie și diferențiat / agenții economici . În cadrul acestuia sunt angajate un număr de 6 persoane.

Rețeau Electronică a Comunității Locale . cA fost realizată printr-un proiect care s-a derulat înpreuna cu Ministerul Comunicațiilor si Tehnologia Informației și a avut ca scop înființarea acesteia și a presupus conectarea celor doua școli cu clasele I-VIII de pe raza localitatii , a bibliotecii comunale, a Primariei si a unui punct de acces public la informatie la internet realizindu-se și o rețea locala . Punctul Public de Acces la Informatie (P.A.P.I.) este dotat cu 6 calcultoare , o imprimanta de retea , un server , camera digitala si un multifuncțional la care au acces toți locuitorii comunei . fTot în cadrul acestui proiect au fost dotate cele doua școli cu clasele I-VIII cu laboratoare de informatică având cîte 10 calculatoare , un server , o imprimantă de rețea , o camera web . Primăria Talpa și Biblioteca Comunala din localitate deasemenea sunt conectate la rețea cu doua respective un calculator .

st