Cultură

Biblioteca comunală este reabilita din anul 2004 si are un fond de carte de 10 000 de volume , anul trecut a fost conectată la internet și la rețeaua electronică a comunității locale .

Căminul cultural a intrat într-un program de renovare , modernizare și dotare care se va încheia la începutul anului 2014 . Pe scena acestuia au loc anual spectacole cu diverse ocazii și activități școlare .

12