Istorie

 

 

Înființarea comunei Talpa datează , conform datelor transmise de către „ bătrânii ” zonei de prin anii 1386 – 1418 în vremea domniei lui Mircea cel Bătrân . Unele argumente , sigurele existente , care să ateste vechimea localității Talpa sunt :

  1. în istoria Romaniei se precizeaza că armata lui Tudor Vladimirescu, în drumul spre București , venind din Oltenia a trecut prin Talpa

  2. unii dintre bătrânii comunei au participat la razboiul pentru obținerea independenței, din anul 1877 de sub stăpânire otomană

  3. au existat chiar batrani care au fost improprietăriti cu pământ în timpul reformei agrare din anul 1864 din vremea lui Alexandru Ioan Cuza

  4. școlile din satele Talpa Bîscoveni și Talpa Ogrăzile sunt atestate documentar din anul 1866

  5. hrisovul lui Matei Basarab, domnul Țării Românești , dat în aprilie 1638

Originea denumirii comunei „ Talpa ” , cât și a satelor componente se poate spune din mărturisirile bătrânilor , că au ținut seama de preocupările localnicilor , cât și a numelor unor persoane înstărite care aveau un rol de frunte în aceste sate . În forma actuală , comuna Talpa este alcătuită din 5 sate , fiecare având câte o legendă proprie.

Denumirea de „ Talpa ” provine de la preocuparea îndepărtată a oamenilor care au locuit pe acest teritoriu , asezăți de o parte și de alta a pâraului Clanița . Pe malurile acestui pârâu exista o pădure extrem de bătrână cu arbori foarte groși . Oamenii de aici aveau ca ocupație principală confecționarea de tălpi pentru construirea caselor care în acel timp se făceau din baârne . Oamenii iși construiau case cu prispe puse pe tălpi , iar locuitorii din satele vecine Slăvești , Tătărăști , Scurtu și mai departe spre Pitești , veneau la Talpa și cumpărau tălpi confecționate pentru construirea caselor – de aici vine și denumirea de Talpa – cât și de la zicala de prin părțile locului : „ hai la Tălpi să luăm lemnărie pentru casă ” sau „ Hai la Tălpi să facem case ”.

În trecut comuna Talpa era alcătuită din 8 sate : Talpa Bîscoveni , Talpa Ogrăzile , Linia Costii , Rotărești , Talpa Poștii , Talpa Lefești , Talpa Ionești și Talpa Trivale astăzi păstrându-se numai primele 5.