Cadru legislativ privind organizarea si functionarea administratiei publice locale

Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.53/2003 codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;