Protectie Socială

1.ACTELE NECESARE PENTRU INTOCMIREA ALOCATIEI DE SUSTINERE:

– Cerere tip (conform normelor metodologice)

– 2 dosare cu sina

– Copii acte identitate parinti;

– Copii acte identitate copii;

– Copie livret de familie;

– Copie certificat casatorie;

– Copii hotarari judecatoresti de divort/incredintare copil/plasament(ramase definitive;

– Copie certificate deces;

– Adeverinta salariu cu specificatia bonurilor valorice acordate;

– Cupoane alocatii de stat,alocatie de plasament,indemnizatie handicap,pensie,somaj,indemnizatie crestere copil,alte drepturi banesti;

– Certificat fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe;

– Adeverinta de venit-eliberata de Administratia Finantelor Publice;

– Adeverinta privind terenul agricol-eliberata de Registrul Agricol;

– Adeverinte elev;

– Certificate de incadrare in grad de handicap.

Dovezile privind veniturile se prezinta pentru luna anterioara depunerii cererii.

Obligatiile beneficiarilor alocatiei pentru sustinerea familiei:

-depunerea in termen de 6 luni a declaratiei pe propria raspundere privind componenta si veniturile familiei insotita de acte doveditoare;

-comunicarea in termen de 10 zile aoricarei modificari in situatia familiei.

Conditiile de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei:

-venitulnet/membru de familie sa nu depaseasca 370 RON;

-copiii de varsta scolara sa frecventeze fara intrerupere cursurile scolare;

-toti membri familiei sa se afle in tara;

-familia sa nu detina unul din bunurile cuprinse in lista aprobata prin HGR 50/2011.

 

2 . DOCUMENTE NECESARE ACORDARII INDEMNIZATIEI DE CRESTERE COPIL PANA LA 1 SAU 2 ANI-CONFORM O.U.G.111/2010:

-cerere tip completata si semnata de ambii parinti;

-adeverinta tip stagiu de cotizare 12 luni anterior nasterii copilului competata de angajator;

-copie dupa cererea prin care solicita angajatorului concediu crestere copil pana la varsta de 1 sau 2 ani;

-copie decizie prin care angajatorul suspenda activitatea salariatului pana la implinirea varstei de 1 sau 2 ani a copilului;

-copii certificate medicale concediu postnatal(minim 42 zile calendaristice din ziua in care s-a nascut copilul);

-copie contract de munca;

-copie acte identitate ambii parinti;

-copie certificat nastere pentru copilul nou-nascut;

-copii certificate nastere ceilalti copii;

-copie livret de familie in care este trecut copilul;

-adeverinta din care sa reiasa ca celalalt parinte nu a solicitat indemnizatie sau stimulent,conf.O.U.G 111/2010;

-certificat fiscal-Directia de Taxe si Impozite;

-extras de cont;

-dosar cu sina.

Dosarul se depune incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza,concediu postnatal,dar nu mai tarziu de 60 de zile lucratoare de la acea data.

3.DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI DE ALOCATIE DE STAT.

PENTRU COPIL NASCUT IN TARA:

-cerere tip(conform normelor metodologice)

-copii acte identitate ambii parinti + originale;

-copie certificat nastere copil + original;

-extras de cont;

-dosar cu sina.

PENTRU COPILUL NASCUT IN STRAINATATE:

-Cerere;

-anexa1;

-copii acte identitate parinti +original

-copii coduri NIE parinti

-adeverinta eliberata de Institutul de Securitate Sociala din tara unde este nascut copilul din care da reiasa ca parintii nu au beneficiat de prestatii financiare pentru copil.

-copia actului de nastere a copilului eliberat de tara unde s-a nascut copilul;

-dosar cu sina.

Coantumul alocatiei de stat:

200 RON/luna pana la 2 ani;

42 RON/luna varsta 2-18 ani.