BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR. 85 TALPA

 

 

A N U N Ţ !

 conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. 14 din Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, vă comunicăm următoarele:

 

     În data de 20.04.2024, orele 10.00 va avea loc completarea Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 85 Talpa.

 

 

PREŞEDINTE,

ERIMIA VASILE-MARIAN