Data: 213/25.01.2023

Comunicat de presa

”PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!”

UAT Comuna Talpa anunta inceperea proiectului cu titlul “Sustinerea transportului alternativ prin realizarea unui circuit de piste de biciclete in comuna Talpa, judetul Teleorman”, Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.4, Runda 1 in comuna Talpa, judetul Teleorman, implementat de UAT comuna Talpa, conform contractului de finantare nr 141505/14.12.2022, finantat in cadrul componentei 10 – Fondul Local a PNRR.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 36 de luni incepand cu data de 14.12.2022.

Obiectivul proiectului il reprezinta asigurarea infrastructurii pentru transport verde – piste pentru biciclete in comuna Talpa, judetul Teleorman.

PNRR COMPONENTA 10 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (I1.4)  , reprezintă oportunitatea imediată și sigură de a realiza obiectivele propuse.

Rezultatele urmarite prin implementarea proiectului sunt urmatoarele:

 • Infiintarea unui cadru pentru mobilitate urbana durabila si o transformare durabila rurala prin utilizarea solutiilor verzi la nivelul UAT-ului;
 • Crearea unui circuit complet de 3,09 km cu conectarea la doua puncta foarte importante de pe raza Comunei Talpa;
 • Realizarea unui sistem rutier dimensionat corespunzator cerintelor viitoare in traffic;
 • Imbunatatirea sigurantei circulatiei si evitarea intreruperii traficului pe durata ploilor torentiale;
 • Imbunatatirea conditiilor privind transportul verde;
 • Influenta pozitiva asupra starii de sanatate a populatiei si asupra cresterii gradului de confort al populatiei;
 • Imbunatatirea calitatii mediului – reducerea poluarii in comuna si zonele limitrofe;
 • Reducerea emisiilor de CO2;
 • Reducerea poluarii aerului;
 • Reducerea poluarii fonice;
 • Economii de combustibil;
 • Cicloturismul;
 • Reducerea gradului de congestie rutiera;
 • Economisirea costurilor de constructie si intretinere a infrastructurii rutiere pentru vehiculele motorizate.

 

Valoarea totala a finantarii nerambursabile este de 1.521.114,30 lei, la care se adauga TVA in valoare de 289.011,72 lei.

 

Persoana de contact:

Primar Comuna Talpa: Netejoru Cleofir,

 jud. Teleorman

Telefon: 0774286942