PROCES-VERBAL DE EVALUARE
lncheiat astazi 20.07.2020 privind evaluarea din punct de vedere administrativ si tehnic a documentelor de calificare a candidatilor la procedura de selectie a partenerilor pentru incheierea unui Acord de Parteneriat, in vederea implementarii proiectului Centrul comunitar integrat Talpa
ROCES-VERBAL-DE-EVALUARE.pdf