PROCES-VERBAL DE EVALUARE lncheiat astazi 20.07.2020 privind evaluarea din punct de vedere administrativ si tehnic a documentelor de calificare a candidatilor la procedura de selectie a partenerilor pentru incheierea unui Acord de Parteneriat, in vederea implementarii...

citește mai mult